Notice: Undefined index: jaz in /home/ftp/projekciazavacky.sk/www/index.php on line 6
.:: projekcia zavacky ::.

O nás

Naša stavebná projekčná firma vznikla na začiatku roku 1995 v Martine, ako fyzická osoba, ktorú založil Ing. Jozef Závacký, neskôr ako autorizovaný inžinier v slobodnom povolaní. Od januára roku 2009 sa firma transformovala na právnicku osobu - PROJEKCIA Závacký s.r.o.
Firma sídli v širšom centre Martina vo vlastnom administratívnom objekte. Druhý ateliér ma sídlo v Bratislave - Dúbravke.
Ing. J. Závacký vyštudoval v rokoch 1980-1984 – Strednú priemyselnú školu stavebnú v L. Mikuláši, v rokoch 1984-1988 študoval na Stavebnej fakulte, Technickej Univerzity v Bratislave (SVŠT), odbor pozemné stavby. V roku 1995-1996 ukončil nadstavbové štúdium na Ústave súdneho inžinierstva v Žiline, odbory oceňovanie nehnuteľností, poruchy stavieb a statické posudky. Počas celej svojej kariéry sa venuje návrhom, posudkom a projektovaniu stavieb. Ing. Závacký je členom Slovenskej komory stavebných inžinierov, ako autorizovaný inžinier pre odbory – komplexné architektonické a inžiniersky služby a súvisiace technické poradenstvo (reg. Č. 0059*A1), - inžinier pre statiku stavieb (reg. Č. 0059*I3).
Ostatní zamestanci a naši spolupracovníci majú stavebné vzdelanie a každá odbornosť má oprávnenie SKSI.
Firma Projekcia Závacký s.r.o. sa venuje širokému záberu urbanistickej, architektonickej, komplexnej projekčnej a inžinierskej činnosti v stavebníctve.