Notice: Undefined index: jaz in /home/ftp/projekciazavacky.sk/www/index.php on line 6
.:: projekcia zavacky ::.

Naše služby

Projekcia Závacký s.r.o., pre Vás vypracuje:

 • urbanisticko – zastavovacie štúdie
 • finančno – investičné štúdie
 • architektonické štúdie
 • stavebné štúdie a posudky v oblasti svetlotechniky ,akustiky ,teplotechniky
 • statické posudky
 • komplexné vypracovanie projektu pre územné rozhodnutie
 • komplexné vypracovanie projektu pre stavebné povolenie
 • komplexné vypracovanie realizačných projektov
 • inžiniersku činnosť pre vydanie povolení na jednotlivé stupne projektu
 • autorský a stavebný dozor počas realizácie stavby
 

Ako podporné činnosti k projekčnej činnosti zabezpečujeme:

 • geodetické práce pre zameranie staveniska
 • inžiniersky hydro - geologický prieskum staveniska
 • hydrotechnické výpočty pre 100 - ročnú vodu
 • radónový prieskum pozemku
 • špeciálne stavebno – fyzikálne a statické prieskumy